Achtergrondinformatie

Diastolisch hartfalen is een groeiend probleem onder de Nederlandse bevolking en eist jaarlijks vele slachtoffers. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, maar hiervoor is niet één duidelijke oorzaak aan te wijzen. Veel medicijnen die al zijn onderzocht voor hartfalen met een verminderde knijpkracht werken niet voor diastolisch hartfalen. Daarom is de behandeling van deze vorm van hartfalen nu nog slecht.

Wat we al wél weten, is dat er een voorstadium is waarbij de patiënt nog geen duidelijke klachten heeft, dit voorstadium van hartfalen heet diastolische dysfunctie. De HELPFul-studie doet onderzoek naar de achtergrond van diastolische dysfunctie. We willen begrijpen wie meer risico hebben om diastolische dysfunctie te ontwikkelen en wie er uiteindelijk hartfalen ontwikkelt.

Een tweede probleem waar patiënten en behandelaars in de praktijk tegenaan lopen, is de moeite waarmee de diagnose te stellen is. Momenteel kan alleen met een echocardiografie duidelijkheid gegeven worden of er sprake is van diastolische dysfunctie. Om de diagnose in de toekomst sneller en makkelijker te kunnen stellen, willen we met HELPFul een bloedtest ontwikkelen om de ziekte in een vroeger stadium op te sporen en eerder te kunnen behandelen. Ook willen we beter weten wat de kenmerken zijn van mensen die een hoge kans hebben op diastolisch hartfalen.

We verwachten dat deze studie ons helpt door afwijkingen in het bloed te vinden, die typisch zijn voor dit ziekteproces. Deze afwijkingen vormen de basis voor het ontwikkelen van een bloedtest. Met uw deelname helpt u ons om patiënten in de toekomst eerder op te sporen en beter te behandelen.
De HELPFul studie is een studie van het Laboratorium Experimentele Cardiologie van het UMC Utrecht, in samenwerking met Cardiologie Centra Nederland, locatie Galgenwaard.

In 2021 is de HELPFulUP studie van start gegaan. Hiervoor wordt een deel van de mensen die al meedoet aan de HELPFul studie uitgenodigd. Deze studie vindt plaats in het UMC Utrecht. Het doel van deze studie is om met een echo tijdens inspanning te kijken wat er met de diastolische functie van het hart gebeurd. Wij denken dat dit een goede voorspeller is van diastolisch hartfalen.

Uitleg voor deelnemers